DPS: Izborna Konferencija DPS Tivat 22. juna

U Tivtu su održane sjednice Izvršnog i Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Tivat, kojima je predsjedavao predsjednik Opštinskog odbora DPS-a Tivat dr Siniša Kusovac – saopšteno je iz ove partije.

Sjednicama  Izvršnog i Opštinskog odbora prisustvovali su koordinatori u ime  Predsjedništva partije Predrag Nenezić i Izvršnog odbora Goran Jevrić.

Na sjednicama je razmatrana i usvojena Odluka o broju i načinu izbora članova Opštinskog odbora DPS-a Tivat. Članovi Opštinskog odbora Dps-a Tivat su upoznati sa prijedlogom delegata  za Opštinsku izbornu konferenciju, koju su prijedložili Mjesni odbori.

Izvršni odbor je jednoglasno usvojio listu sa 73 kandidata za novi sastav Opštinskog odbora, a što je nakon toga na sjednici Opštinskog odbora DPS Tivta takođe jednoglasno usvojeno. Na Opštinskoj izbornoj konferenciji će se od 73 kandidata za buduće članove Opštinskog odbora DPS Tivta izabrati 58 kandidata koji dobiju najveći broj glasova. Značajno kadrovsko jačanje DPS Tivta poslednjih godina je doprinijelo da naša partija na poslednjim lokalnim izborima 2016.godine ostvari rast od 63% u odnosu na lokalne izbore 2012.godine, a nastavak trenda rasta podrške građana Tivta DPS-u je ostvaren i na parlamentarnim izborima održanim 2016.godine i predsjedničkim izborima održanim 2018.godine. Tako je lista kandidata za novi Opštinski odbor siguran garant novih političkih uspjeha DPS u Tivtu i na njoj se nalazi  30 % članica i aktivistkinja DPS u Tivtu, kao i 20 %  mladih,  a široka baza i veliki broj novih članova DPS-a je doprinio da Opštinski odbor jednoglasno usvoji listu kandidata za novi Opštinaki odbor sa 70 %  novih  kandidata koji do sada nisu bili članovi Opštinskog odbora, kao i 60 % visokoobrazovanih lica, koji će doprinijeti novoj energiji i održivoj realizaciji razvojnih projekata koji će dodatno unaprijediti život građana Tivta i stvoriti ambijent za ubrzani razvoj Tivta kao prestižne turističke destinacije i van granica Crne Gore i Mediterana.

„Opštinska izborna konferencija Demokratske partije socijalista Tivat, koja će se održati 22.06.2019. godine, predstavlja važan događaj koji će doprinijeti jačanju sveukupnih kapaciteta našeg Tivta”-izjavio je predsjednik OO dr Kusovac.

Opštinski odbor DPS Tivat