Dozvoljene posjete u risanskom Domu starih

U risanskom Domu starih ” Grabovac” su od danas dozvoljene posjete svakim danom od 10.30 do 14 sati, uz obaveznu najavu i u tačno određenom terminu, i po preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Posjetioci korisnika moraju imatu dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana, negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sati, dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.

Omogućene su posjete u ograničenom trajanju u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga a posjetioci imaju obavezu da cijelo vrijeme nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite .

Zakazivanje termina je  radnim danima u periodu od 8 do 14 sati na brojeve telefona:

Odjeljnje gerijatrije  067 149 006

Odjeljenje psihogerijatrije  067 149 003

Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004