Dozvoljena prodaja ribolovnih alata, nautičke opreme…

Ministarstvo ekonomije izdalo je obavještenje za preduzeća koja se bave prodajom ribolovnih alata, opreme, ribomaterijala i nautičke opreme za potrebe privrednih ribara.

Saopšteno je da je naredbom od 19. marta, između ostalog, propisana zabrana rada trgovinskih objekata osim objekata u kojima se obavlja trgovina poljoprivrednih mašina i opreme.

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, daje tumačenje ove Naredbe na sljedeći način: „Pod poljoprivrednim mašinama i opremom, podrazumijevaju se i ribolovni alati, oprema, ribomaterijal i nauticka oprema za potrebe privrednih ribara. Za sva dalja pitanja Operativni štab stoji na raspolaganju!“

(RTCG)