djeca

Doživotna mjesečna naknada

Zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža primaće od sljedeće godine doživotnu mjesečnu naknadu, piše portal Vijesti.me.
Takođe, to pravo mogu da ostvare i nezaposlene žene sa troje i više djece koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža, ali i roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama.

U Skupštini Crne Gore je za ovaj Zakon glasalo 35 poslanika opozicije, tri poslanika Bošnjačke partije i jedan poslanik Liberalne partije.
Zaposlene majke sa troje i više djece, a imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.
S druge strane, žene koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža i troje i više djece primaće naknadu od 40 odsto prosječne neto zarade.
Vlada Crne Gore u martu je odbila Predlog zakona uz objašnjenje da je diskriminatorski u odnosu na žene sa manje godina radnog staža ili koje nijesu u radnom odnosu, kao i da radni odnos ne može biti osnov za ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, koje se ostvaruje po socijalno zaštnitnim kriterijumima. Skupštinski Zakonodavni odbor ranije je ocijenio da su dopune Zakona u skladu sa Ustavom, a Predlog je podržao i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje.