Dostava i distribucija namirnica isključivo preko Crvenog krsta

Nacionalno koordinaciono tijelo NKT pozdravlja spremnost pojedinaca i organizacija da dostavljaju namirnice i ljekove starijim građanima i ugroženim kategorijama.

“Upućujemo sve da, usljed visokog epidemiološkog rizika, a u skladu sa naredbom, dostavu organizuju putem Crvenog krsta Crne Gore i uz saglanost Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela”, poručuju iz Vlade.