„Dosta ste uništavali bokešku obalu- dosta je!“

U okviru Javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna “Državne studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28”- područje od Račice do Krickovine, i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koju organizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u Tivtu je danas planirana javna prezentacija ovih dokumenata, koja nije održana zbog negodovanja građana, koji tvrde da je proces donošenja ovih dokumenata od početka netransparentan i u najgorem interesu građana Krtola.

Pred zgradom Opštine Tivat okupilo se više od stotinu građana, mahom stanovnika Krtola, koji su u susret najavljanoj prezentaciji u utorak održali zbor građana. U multimedijalnu salu ušla je oko polovina prisutnih, među njima i novi predsjednik tivatske skupštine, Dr. Andrije Petković.

“Ovaj postupak je počela stara većina, i na državnom i na lokalnom nivou. Ovaj postupak će u svakom slučaju završiti nova većina po sopstvenoj viziji. Ja sam prosto mislim da ovo iskoristimo, ako nekome nešto tehnički nije jasno, da pita planera,” na početku se u ime suorganizatora, Opštine Tivat, građanima koji su ušli u Multimedijalnu salu obratio odlazeći direktor Direkcije za investicije i održivi razvoj, Marko Petričević.

Građani smatraju da predloženi nacrti dokumenata zadiru direktno u njihova imovinska i građanska prava, istakao je Vasko Ivošević iz Krtola i dodao:

“Cijeli postupak, koji traje već dvije godine, bio je prilično nejasan i netransparentan. Mještani, koji su u procentu od 98% vlasnici predmetnog zemljišta od Račice do Krickovine, nisu bili u prilici da intervenišu i iskažu svoje stavove. I ne samo to- vrišti činjenica da je ovaj plan rađen tačkasto, za interes određenih investitora, koji su naručili takva rješenja. Obični građani, vlasnici malih parcela, su bukvalno unakaženi.”

Riječ je uzeo i predsjednik SO Tivat, Andrija Petković, istakavši da će nova skupštinska većina u Tivtu prema novoj skupštinskoj većini u Podgorici, „kada konačno dođe do promjena u vašem ministarstvu (Ministarstvo održivog razvoja i turizma)“, po hitnom postupku tražiti promjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. „Pustite ove ljude da idu kući, nemojte nas više izlagati ovoj zdravstveno kritičnoj situaciji, jer sve to što vi danas odlučite neće biti važeće. I neće biti važno. Dosta ste uništavali bokešku obalu. Dosta je,” bio je decidan novi predsjednik tivatske skupštine.

Zaključke sa zbora građana Krtola iznio je Savo Klakor, koji je više puta ponovio da građani decidno zahtijevamo od Ministarstva da se kompletan postupak vrati u početnu fazu. Ne nastavak javne rasprave u smislu zakazivanja novog termina, nego kompletno. Jer, vi ste u startu uradili pogrešne korake. Da li namjerno, nenamjerno, ili zlonamjerno- postavlja se pitanje.”

Predstavnik MORT-a, Nikola Jović, rekao je da je rasprava raspisana po važećem zakonu i mora biti sprovedena do kraja.

“Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Što se tiče mjera Nacionalnog koordinacionog tijela, zaista smo sve prekršili, ali ne isključivo našom krivicom, ja mislim,” rekao je Jovič, na što su građani s negodovanjem upitali ko je organizator skupa.

“Mi smo mogli reći da ne može više naroda da uđe, a nismo to uradili. Ako treba- organizovaćemo još jednu javnu raspravu, i još jednu,” objasnio je Jović, na što su se čuli poklici “ti nećeš sigurno!”

Građani su još nekoliko puta ponovili zahtjev da se ponovi cijeli postupak izmjene planova za ovaj dio naše opštine, te da u zapisnik uđe da je proces nije odložen zbog epidemiološkog rizika, nego obustavljen na zahtjev građana. Skup je zaključio Marko Petričević riječima da u ime Opštine Tivat stavlja tačku na ovu javnu raspravu, što će ući u zapisnik, “pa idemo u novi krug sa novim ljudima koji ovde sede.”