Dopis premijeru povodom zaštite djece i odraslih sa invaliditetom

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” – Podgorica, obratio se prošle sedmice premijeru Dušku Markoviću povodom zaštite djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i odraslih lica sa invaliditetom u vrijeme korona virusa. Ova krovna NVO, najbrojnija u oblasti invaliditeta, u sastavu ima 20 roditeljskih udruženja iz 17 opština, među kojima je i Evropski dom Tivat.

U pismu Milisava Koraća, izvršnog direktora organizacije se kaže da je razlog obraćanja “sa molbom da razmotrite mogućnost davanja preporuka poslodavcima (državni i privatni sektor) za dodatne mjere zaštite djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom. Poznato je da je ova populacija slabijeg imuniteta i njihovo eventualno stacioniranje i liječenje bi zahtijevalo komplikovaniji oporavak i otežane uslove i za zdravstvene radnike i za porodice u kojima oni žive. “

U dopisu se dalje naglašava: “Stoga bi po našem shvatanju bilo dobro da se da preporuka da oni roditelji koji su zaposleni, a žive u porodicama gdje su posebno u pitanju lica sa težim i teškim smetnjama u razvoju ili oblicima invaliditeta, bili pošteđeni odlaska na posao radi mogućeg prenošenja virusa (posebno ako roditelji rade na poslovima gdje su u stalnom kontaktu sa strankama) na članove porodica koji su osjetljiva populacija.”

Korać na kraju obraćanja premijeru Markoviću izražava nadu saveza roditeljskih udruženja “da ćete naš dopis, kao i uvijek pažljivo razmotriti i da ćete učiniti napore da se dodatno zaštiti populacija osoba sa invaliditetom.”

Iz Vlade je prije nekoliko dana stigao odgovor da je dopis proslijeđen Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti.