Donacija Opštine JU “Kakaricka gora”

Opština Tivat je povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga uputila donaciju ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora. Donacija Tivta usmjerena je na opremanja prostorije za radno-okupacionu terapiju.

“Ovo je rezultat dugogodišnje saradnje i Memoranduma o saradnji, koji je Opština Tivat potpisala sa pomenutom javnom ustanovom”, saopšteno je iz Opštine Tivat.

Opština Tivat je bila partner u izgradnji ženskog paviljona u okviru ove ustanove, a sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović, saradnica na projektu. Upravo zato, odlučeno je da se pomogne opremanje ovog dijela ustanove.

“Na ovaj način će se omogućiti nove aktivnosti u sprovođenju radno-okupacione terapije, a korisnicima ustanove će biti pružena mogućnost da steknu nove vještine, te da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana”, navodi se u saopštenju.

Opština Tivat prva je u Crnoj Gori, donijela odluku o sufinansiranju tretmana rehabilitacije za korisnike psihoaktivnih supstanci, sa teritorije tivatske opštine.