op

Dodjeljena sredstva po drugom konkursu

Danas je u zgradi opštine Tivat organizovano potpisivanje ugovora sa ovlašćenim predstavnicima NVO čiji su projekti podržani na konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija.
Budžetom opštine Tivat za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 55.000 € . Po prvom konkursu rasporedjeno je 31.810 eura, a po ovom drugom 24.060 eura kojima je pomognuto 13 nevladinih organizacija, od ukupno 16 koje su konkurisale.
Komisija je i ovoj put imala težak zadatak da se opredijeli kako za projekte, tako i za visinu sredstava, s obzirom na veliki broj kriterijuma.
“ Ovo je zapravo samo jedna od mogućnosti gdje Opština Tivat saradjuje sa NVO, mi pronalazimo mnogo načina da uspostavi saradnju, da im pomogne u njihovim aktivnostima i radu i kada je u pitanju pronalaženju prostorija za njihov rad. Prilikom obilježavanja raznih manifestacija u našem gradu, NVO u njima aktivno partipiciraju”- istakla je Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.
Predsjednica Opštine Tivat, dr Snežana Matijević, zahvalila se Komisiji, jer kako je kazala, nije bilo lako pronaći pravo rješenje a das vi budu zadovoljni.
“ Opština Tivat je jedna od rijetkih opština koja u ovolikoj mjeri podržava nevladin sektor i zaista smo se trudili da izadjemo svima u susret, koliko je to bilo u mogućnosti u odnosu na raspoloživa sredstva”- kazala je predsjednica Snežana Matijević.
op2Ona je obećala da će za sledeću godinu, s obzirom da je u toku izrada nacrta budžeta, dati sve od sebe kako bi ova sredstva bila uvećana, i na taj način zadovolje sve one koji smatraju da su uskraćeni ove godine. Predsjednica je, osim toga, istakla da je ,, rješavanje i davanje prostora od strane opštine kada je u pitanju rad NVO, do sada radjeno na jedan kvalitetan način, ali u toku je projekat za još jedan veći prostor koji ćemo realizovati u toku sledeće godine, kako bi smo svima dali prostora”.
Nakon obraćanja predstavnika Opštine, NVO koje su dobile sredstva za svoje projekte potpisale su zvaničan ugovor sa Opštinom Tivat.