Dobar kvalitet vazduha na Primorju

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru državne mreže pokazuju da je u južnom regionu, primorska oblast gdje se stanice nalaze u Baru i Kotoru, kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti nijednog polutanta. U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM10 čestica su varirale tokom dana. Maksimalna koncentracija izmjerena u četvrtak bila je u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju u jutarnjim časovima, dok je poslijepodne situacija bila u redu, prenosi Dan.