Zgrada Opstine

Javni poziv-izrada Elaborata za dnevni centar

Opština Tivat uputila je Javni poziv za predlaganje članova Radne grupe za izradu Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Tivat.
,,Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz opštine Tivat iz oblasti obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, nevladine organizacije i udruženja sa sjedištem u Tivtu, da predlože svoje kandidate za članove radne grupe koja će izraditi nacrt Elaborata“- saopšteno je iz Opštine.
Od predloženih kandidata, predsjednica Snežana Matijević će imenovati radnu grupu, čiji je zadatak da izradi analizu dosadašnjih aktivnosti, napravi procjenu na osnovu postojeće baze podataka o broju djece i kriterijuma za prijem djece u JU dnevni centar, napravi procjenu potreba ovakvog Centra kada su u pitanju tehnička, gradjevinska i imovinska pitanja samog objekta i da napravi procjenu opravdanosti upošljavanja stručnog i pomomćnog kadra.
Radnu grupu će činiti predstavnici Centra za socijalni rad, Obrazovnih ustanova, Nevladine organizacije, Udruženja roditelja, Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, Sekretarijata za uredjenje prostora i izgradnju objekata, Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Direkcije za imovinu i zastupanje i Direkcije za investicije.
Prijava se podnosi počev od danas (20.09.) do 20. oktobra 2016. godine na adresu Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, preko Pisarnice Opštine Tivat ili na e-mail [email protected] .