Dnevni centar zvanično registrovan

Opština Tivat je odavno prepoznata da vodi brigu o zaštiti svih lica od diskriminacije. U saradnji sa Zajednicom opština i njenim Odborom za društvene djelatnosti donijeta odluka da se objedini model po kojem će osobe sa invaliditetom i njihova zaštita kroz Lokalni akcioni plan na pravi način biti zaštićene. Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021. godine je prvi koji je opština Tivat donijela a jedan je od prvih u Crnoj Gori. O realizaciji Lokalnog akcionog plana stara se Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Prema njemu mnogo toga je odrađeno poput prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom a dio toga je u fazi pripreme. Sekretarka tog Sekretarijata, Darka Ognjanović kaže:

Ono po čemu bih ja obilježila ovu godinu jeste otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. U toku su završni radovi, uređenje dvorišta, igrališta, u toku je tender za nabavku namještaja i očekujemo izlazak komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za licenciranje. Mogu reći da smo prije mjesec dana zvanično registrovali Dnevni centar i da je on ušao u kompletnu zakonsku proceduru“.

U toku je sistematizacija radnih mjesta a sav posao oko Dnevnog centra karakteriše izuzetna saradnja Centra za socijalni rad, opštine Tivat i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Cilj je da krajni korisnici i njihovi roditelji budu zadovoljni, pokažu zainteresovanost a Centar bude mjesto ne samo osnaživanja nego i kvalitetnog provođenja vremena.

Ono što je jako bitno jeste da korisnici koriste usluge koje pruža Dnevni centar ne samo stručnog kadra, socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, logopeda, defektologa što rješenjem, zavisno od stanja korisnika, donosi Centar za socijalni rad”.

Sekretarka Ognjanović je iskazala zadovoljstvo saradnjom sa NVO sektorom i Evropskim domom Tivat jer su bili partneri u izradi svih dokumenata za Dnevni centar, od izrade elaborata do radne grupe za Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.