Dnevni centar Tivat – prijem korisnika od 1. oktobra

Ustanova „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Tivat svečano je otvorena 12. avgusta. O ustanovi, korisnicima, značaju postojanja takvog objekta, kadrovskoj strukturi i mogućnostima koje pruža korisnicima razgovarali smo sa direktoricom JU prof. dr Snežanom Matijević.

Radio Tivat: Dobili smo  Dnevni  centar,  molim  vas  da  predstavite  tu  novu  ustanovu, izuzetno važnu za djecu i mlade kojima je odrastanje otežano?

S.M: Nakon decenije Tivat, a posebno djeca i mladi sa teškoćama i smetnjama u razvoju, budući korisnici Centra i njihovi roditelji dočeakili su osnivanje i otvaranje ustanove koja za cilj ima da kvalitetno i efikasno odgovori na njihove potrebe. Dnevni centar nam je istinski bio potreban,  kako  bismo  ovoj  djeci  pružili  mogućnost  boljeg  života,  kako  bismo  im  dali mogućnost  da  rade  i  da  se  razvijaju,  da  jedan  dio  dana  na  sadržajan  način  provedu  u bezbjednom okruženju, sa drugom djecom, vršnjacima i stručnim licima. Sigurna sam da će i djeca i roditelji biti u jednakoj mjeri zadovoljni uslovima i kvalitetom pružene usluge.

R.T. Kolko ima korisnika za sada, a koliki je kapacitet?

S.M: Licencu za rad smo dobili 22. jula i licencirani smo za rad sa do 20 korisnika. Sam proces sticanja licence je veoma kompleksan, mjeri se svaki i najsitniji detalj, pa je tako broj korisnika uslovljen, između ostalog i kvadraturom objekta. Na jednog korisnika potrebno je obezbjediti  minimum  od  5  metara  kvadratnih  prostora.  Naš  objekat  im  oko  300  metara kvadratnih, pa s toga u doglednom vremenu možemo očekivati i proširenje kapaciteta. Ne posjedujemo evidenciju, i zapravo će djecu kod nas upućivati Centar za socijalna rad.

R.T Kako korisnici mogu koristiti prostorije, u koje vrijeme?

 S.M: Mi smo ustanova koje će nuditi uslugu cjelodnevnog i poludnevnog boravka. Korisnici će kod nas moći da provedu osam, odnosno četiri sata dnevno u zavisnosti od njihovih  potreba. Postoji tzv. ritam dana i ova ustanova poput svih ostalih u Crnoj Gori ima svoj raspored, pa je shodno tome prijem djece planiran za period od 7:00 časova. Postoje satnice u  kojima  je  predviđen  individualni  rad,  pauze  za  obrok  i  osvježenje,  trenuci  za  odmor  i relaksaciju, socijalizaciju. Pružaćemo uslugu rehabilitacije, odnosno elementarnih fizikalnih tretmana, podršku pri učenju, sticanju osnovnih znanja… Sprovodićemo radno-okupacionu terapiju i okupaciju sportom, ali ćemo pružati i patronažne usluge.  Odlazak iz Ustanove za korisnike koji koriste cjelodnevni boravak je predviđen za 15.00 časova..

R.T.  Po vašem mišljenju, šta je najvažnije za rad Centra?

S.M: Stub svega jeste kvalitetna i efikasna usluga koju moramo pružiti korisnicima. Rad sa  djecom  i mladima  mora  biti kvalitetan,  u  skladu  sa  standardima  struke  i  tu  neće  biti kompromisa.  Cilj  nam  je  da  korisnici  i  njihovi  roitelji,  njihovi  najbliži,  budu  zadovoljni pruženom uslugom. Zatim je tu povjerenje, koje je potrebno stvoriti na relaciji korisnici – Centar. Ono je ključno kako bi djeca napredovala i lijepo provodila svoj dan. Od zaposlenih očekujem predan rad, visok stepen odgovornosti, senzibilnosti, budući da radimo sa vrlo osjetljivom društvenom grupom, i dispilinu.

R.T.  Kakva je kadrovska struktura zaposlenih?

S.M: U Centru rade stručna lica podijeljena u dvije organizacione jedinice: Službu za rad sa korisnicima  i  Službu  za  pravno-ekonomske  poslove.  Službu  za  rad  sa  korisnicima  čine stručna  lica,  koordinator  po  struci  socijalna  radnik,  psiholog,  pedagog,  radno-okupacioni terapeut, fizioterapeut, oligofrenolog, medicinska  sestra, njegovateljica.  Po potrebi  će biti angažovana i druga stručna lica. Naša je misija da na stručan i kvalitetan način pružimo podršku djeci i roditeljima, da im budemo oslonac i da povećamo kvalitet njihovog života.

R.T. Kako postati korisnik?

S.M:  Da bi neko dijete ili mlada osoba postala korisnik usluge Dnevnog centra, prvi korak je: obratiti se nadležnom Centru za socijalni rad/CSR (prema mjestu prebivališta). U njemu će zainteresovani dobiti sve informacije vezane za dokumentaciju koju treba dostaviti. Nakon  obrade  dokumentacije  u  CSR  i  konačne  procjene  njihovog  tima  da  osoba  može koristiti pravo na boravak Dnevnom centru, slijedi komunikacija institucija, koja je usmerena na  određivanje  termina  za  početak korišćenja  usluge.U  Dnevnom  centru  se  vrši  prijem korisnika od strane stručnog, licenciranog kadra.U zakonski predviđenim roku izrađuje se detaljan Individualni plan usluga, koji se revidira na svakih šest mjeseci. Ovo je jedan od najvažnijih dokumenata jer se njime definišu individualne potrebe korisnika i u skladu sa tim pravi plan njihovog zadovoljenja. Važno je da se potencijalni korisnici interesuju, da posjete Centar za socijalna rad i tamo dobiju sve potrebne informacije. Mi kao ustanova stojimo na raspolaganju.

R.T.  Koliko je, po vašem mišljenju, važna komunikacija sa medijima i popularizacija ovakvog vida staranja o djeci i mladima sa smetnjama u razvoju?

S.M: Živimo u vremenu, u kojem mediji i te kako utiču na stavove ljudi, javnog mnjenja, kreiraju  ga  i  usmjeravaju.  Zato  je  važno  određene  probleme,  pa  i  određene  aktivnosti kanalisati kroz medije, kako bi šira javnost bila upoznata sa problemom ili sa načinima da se problem rješi. U konkretnom slučaju, kada je u pitanju rad Centra, smatram da je važno promovisati njegov rad, ali i voditi brigu da  se ma kojim gestom ili rječju,  napisanom ili izgovorenom, ne povrijedi pravo djeteta, ljudsko prava. Ovim putem apelujem da se ovim temama pristupa sa posebnom pažnjom.

R.T.  Kako ocjenjujete saradnju  Dnevnog centra, Centra za socijalni rad, opštine Tivat i Ministarstva rada i socijalnog staranja?

S.M: Opštna Tivat obavila je veliki dio posla, uložila 660.000,00 eura u ovaj objekat, i dalje su tu kao administrativna, finansijska i svaka druga podrška. Ministarstvo rada i socijalnog staranja takođe je pružalo nesebično podršku u procesu osnivanja i licenciranja, a naš dalji rad je ključan za napredak Centra.  Svi mi, okupljeni smo oko jednog zajedničkog cilja, i naš rad vrijedi samo u onoj mjeri u kojoj je u interesu naših budućih korisnika, a to je bez sumnje zaista tako.

R.T.   Da li sarađujete sa NVO, posebno sa Evropskim domom Tivat?

S.M: Važno je reći, da je “Evropski dom” na čelu sa Marijanom Mišić Škanatom, u mjeri u kojoj je to kao NVO mogao, na pavi način adresirao problem djece i mladih sa smetnjama u razvoju, radio sa ovom djecom, obezbjeđivao u određenom stepenu njegu za ovu djecu i pružao podršku i djeci i roditeljima.  Opština  Tivat  kao  naš  osnivač,  ali  brojne  domaće  i  ino  kompanije  prepoznale  su  ovo  i finansirale rad ove NVO. Upoznata sam sa njihovim radom i za svaku je pohvalu. Nadam se da ćemo u ovoj NVO imati partnera i saveznika u daljem radu i razvoju, te da će oni kao NVO nastaviti svoj rad i angažman, toliko važan za zajednicu u cjelini. Isto tako nadam  se  da  će  njihovi  članovi  odahnuti  budući  da  im  od  sada  možemo  pružiti  profesionalnu podršku kroz samu instituciju.

R.T.   Kakvi su planovi za dalje?

S.M: Nastojimo što prije stvoriti uslove za prijem djece. Možemo najaviti da će Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju biti otvoren za prijem korisnika od 1. oktobra, uz punu primjenu i poštovanje svih mjera Nacionalnog koordinacionog tijela.  Takođe do kraja ove sedmice očekujemo da nam stigne i senzorna soba, veoma važna za budući rad. Jedan  od  naših  ciljeva  za  budući  period  jeste  nabavka  specijalnog  vozila  koje  bi  djecu svakodnevno dovozilo u Centar. Planova je mnogo, ali idemo korak po korak.