Danas je Spasovdan

Pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Spasovdan ili Vaznesenje Hristovo, hrišćanski praznik koji se slavi 40 dana nakon Uskrsa.Po hrišćanskom vjerovanju, vaskresenjem je Gospod pokazao da je jači od smrti i 40 dana kasnije njegovi su se učenici nalazili za trpezom kada im se Hristos ponovo javio i rekao: „Idite po svemu sveti i propovijedajte Evanđelije svakom stvorenju. Ko povjeruje i krsti se, biće spasen, a ko ne povjeruje biće osuđen.“

Da bi u tome uspjeli Hristos im je obećao Duha Utješitelja, i zapovedio da do silaska Duha Svetoga ne izlaze iz Jerusalima. Tako su mogli prenijeti Hristovu vjeru u svijet i time ljudstvo spasavati u vjeri – odatle naziv Spasovdan. Podignutih ruku Hristos je učenike i blagoslovio nakon čega se počeo uznositi na nebo – Uznesenje, tako se , završivši djelo spasenja, vratio Bogu na nebesa.
Vaznesenje je jedan od deset praznika posvećenih Hristu, spada u pokretne praznike – pada istog dana, ali se mijenja datum jer se računa od Uskrsa.