Đurović: SDP neće biti dio nove vlasti u Tivtu ali će dati manjinskoj upravi skupštinsku podršku za konstituisanje

SDP neće biti dio nove vlasti u Tivtu ali će dati manjinskoj upravi skupštinsku podršku za konstituisanje, saopšteno je iz ove partije.

Time grupama građana, koji zajedno čine 16 odbornika dajemo priliku da bez učešća SDP kadrova izaberu rukovodstva  u lokalnoj Skupštini i upravi kako bi preuzeli punu odgovornost za njihov rad . Naša uloga će  biti kontrolna i od rezultata će zavisiti i naša podrška ovako konsituisanoj manjinskoj upravi .

Prethodnu gradsku upravu su građani opravdano kaznili na izborima zbog niza promašaja i neodgovornog odnosa prema građanima Tivta i zato je obaveza svih političkih subjekata koji su željeli promjene da učine sve kako bi nova vlast radila mnogo bolje i bila istinski servis građana. Svoje nezadovoljstvo su iskazali dajući podršku upravo lokalnim grupama građana, koje su i u prethodnom mandatu bile značajan glas borbe protiv svih malverzacija i poslušničkog odnosa odlazeće garniture.

SDP u Tivtu će obezbjeđivati podršku novoj vlasti dok god ona bude radila u interesu grada, njegovog razvoja po mjeri svih građana, a ne samo privilegovanih pojedinaca, njegujući  i uvažavajući multikulturalni karakter Tivta i sve ustavne vrijednosti građanske, moderne i sekularne države Crne Gore.

Upravo je naš princip za podršku za većinu da nova lokalna samoprava  dosljedno afirmiše multinacionalni i multivjerski karakter Tivta i da ove vrijednosti budu prepoznate u aktivnostima lokalne samopurave. Nova vlast se obavezuje da će u svom djelovanju poštovati građansko ustrojstvo i sekularni karakter države Crne Gore. Nijedna vjerska zajednica ili konfesija ne smije imati povlašćen ili dominantan položaj, čime bi odredbe o sekularnosti i građanskom konceptu bile narušene.

SDP će, umjesto participacije u izvršnoj vlasti, razvoju i napretku grada doprinositi kroz mehanizme kontrole rada gradske uprave. Na raspolaganje novoj vlasti staviti ćemo svoje vrijeme i svoj kadrovski potencijal i znanje kako bi maksimalno podržali principe koje zagovara nova vlast kao što su otklon od klijentelizma, partijskog zapošljavanja ali i revanšizma i zapošljavanja po principu kvalifikacija, kompetencija i iskustva.

Nova vlast mora na konkretnim primjerima pokazati otklon od pogrešnog načina vladanja prethodne uprave i na tome ćemo posebno insistirati. Građani od svih aktera očekuju odgovorno ponašanje. Očekuju da u nadolazećem periodu krize svi zaboravimo na političke razlike i da sva svoja politička i stručna znanja usmjerimo na dobrobit lokalne zajednice i valorizaciju njenih zavidnih potencijala.

Tivtu je potreban svako ko voli svoj grad i ko svojim znanjem želi da doprinese razvoju grada. SDP će činiti sve da to bude princip rada nove vlasti u narednom četvorogodišnjem periodu.

SDP zahvaljuje svim građanima koji su dali podršku listi “SDP – ODBRANIMO GRAD” kao i svim građanima koji su izašli na izbore i omogućili demokratski izborni proces, navodi se u saopštenju koje potpisuje Aleksandar Đurović Nosilac liste “SDP – ODBRANIMO GRAD” Odbornik u Skupštini Opštine Tivat.