Đurović: Formirati Fond Opštine Tivat za brigu o socijalno ugroženim

Predsjednik OO SDP Tivat Aleksandar Đurovićuputio je inicijativu za pokretanje postupka formiranja donatorskog računa /fonda Opštine Tivat za rješavanje socijalnih pitanja i pomoći sugrađanima u potrebi.

„Ideja je da se formira radna grupa od predstavnika svih političkih subjekata i predstavnika Sekretarijata za finansije i za društvenu djelatnost, uzuključivanje Centra za socijalni rad koja bi kreirala najbolje rješenje i time našla najbolji, najtransparentniji i najsvrsishodniji način rješavanja socijalnih problema koji pogađaju naše brojne sugrađane“ – istakao je u pismu predsjedniku Skupštine OpštineTivat Đurović.

„U više navrata u predizbornoj kampanji kao i poslije nje rukovodstvo OO SDP Tivat se obavezalo da ćemo pokrenuti inicijativu i raditi na formiranju ovog fonda. Nakon izbora u nekoliko navrata smo razgovarali o tome kada ste pominjali potrebu za davanjem pomoći najugroženijima  i kroz formiranje narodne kuhinje i tada sam smatrao da bi formiranje ovog računa /fonda kao i efikasno upravljanje njimevjerovatno bilo nabolji način za rješavanje svih ovih problema. Zbog toga se stavljam na raspolaganje, da predložim optimalnu, na Statutu i drugim pozitivnim pravnim aktima zasnovanu odluku, kojom ćemo formirati radnu grupu koja bi ovu inicijativu i realizovala u što skorijem periodu“ – naveo je odbornik SDP u SO Tivat Aleksandar Đurović.

Dugotrajno trajanje korona krize, kao i strmoglavi pad turističkog prometa od kojeg živi ogromna većina naših sugrađana doveo je na ivicu egzistencije brojne tivatske porodice. Zbog toga je nanama, bez obzira na političku pripadnost, da nešto po ovom pitanju hitno uradimo. Ostajemo otvoreni za sve sugestije i predloge, kako bi što prijerealizovali ideju o formiraju donatorskog računa/fonda OpštineTivat za rješavanje socijalnih pitanja.

AleksandarĐurović

Odbornik SDP-a u SkupštiniOpštineTivat

Predsjednik OO SDP Tivat