„Đubre do kraja“

Radnici Službe komunalija proteklog vikenda imali su mnogo posla na sakupljanju različitog otpada koji su nesavjesni građani odložili na kontejnerskom mjestu kod Autobuske stanice na Župi kao i u Krašićima gdje se u kontejnerima nalazio uglavnom građevinski otpad, rekao je rukovodilac Službe, Miloš Tripinović.

On je naglasio da je na tim lokalitetima tolika količina otpada odložena tokom noći se kontejneri svakodnevno prazne.

I pored mnogobrojnih apela da se otpad ne odlaže tamo gdje mu nije mjesto, komunalci se svakodevno susreću sa tim problemima. To su dodatne aktivnosti, koje osim radnika na odvozu, podrazumjeva angažman dodatnog broja radnika za sakupljanje smeća.

 

This slideshow requires JavaScript.