Djecu edukovati od ranog djetinjstva

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore danas je u hotelu Palma organizovala promociju brošura o zabrani svih oblika seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece. Skupu organizovanom za profesionalce koji se ovom temom bave u svojim institucijama na području Boke, prisustvovali su predstavnici Uprave policije Tivat Vaso Perović i Miloš Samardžić, NVO “Književna omladina”- Sandra Slovnikar, Centra za socijalni rad Tivat – Vedrana Petković, OŠ “Drago Milović” Ljiljana Matijević, OŠ “Njegoš” Kotor – Dragoslava Uskoković, gimnazije Kotor Marija Jeftić, predstavnice dječijeg doma “Mladost” Bijela – Sandra Novaković i Marina Lekić Barac  kao i predstavnik ombdusmena Matija Đurđevac. Zamjenica zaštitnika ljudskih prava za prava djeteta, mlade i socijalnu zaštitu Snežana Mijušković je istakla da danas promovisana brošuri djeci na prihvatljiv način prezentuje sve što se tiče seksualnog iskorištavanja:

Brošura ima za cilj da se djeca osnaže, da je prepoznaju i onda kada se dogode da znaju kome i na koji način mogu da se obrate za pomoć. Prošle godine smo imali intenzivan rad sa djecom u školama. Daklje, upravo radeći sa njima, pričajući o ovoj tem ii nizu drugih, nastojali smo da ih osnažimo i osvjestimo o ovom problem.”

Seksualno zlostavljanje djece  je tema od koje svi zaziru i nejčešće ostane obavijena velom tajne. Važno je da se djeca osnaže i prijave a i onda kad je prijave da budu sigurni da će reakcija nadležnih organa biti kvalitetna a ono maksimalno zaštićeno u postupcima koji su najčešće iscrpljujući i nimalo prijatni.

Djeci treba dati što više informacija, od najranijeg djetinjstva i skladno njihovom uzrastu te informacije proširivati. To što odrasli ne žele o pojedinim temama da pričaju ne znači da djecu i ne interesuje. Onog momenta kad saznaju das u različiti od drugog pola, počinje njihovo interesovanje. Ukoliko se uhvati primjereni ritam njihove edukacije, onda ćemo ih zaštititi od niza zloupotreba ili ih osnažiti da znaju te zloupotrebe i da prepoznaju”.

Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja ili Lanzarot Konvencija je najambiciozniji i najobuhvatniji pravni instrument o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja. Definiše tipove ponašanja kao krivična djela te uključuje: seksualno zlostavljanje u svim slučajevima; dječju prostituciju; dječju pornografiju; potkupljivanje djece i zavođenje djece u seksualne svrhe.