Dječji dodatak sredinom novembra, povećana i ostala davanja za djecu

Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čija primjena počinje s ovim mjesecom, sva djeca uzrasta do šest godina u Crnoj Gori imaju pravo na dječji dodatak, koji iznosi 30 eura mjesečno.

Roditelji koji su podnijeli potrebnu dokumentaciju tokom septembra prvu isplatu mogu očekivati sredinom novembra, kada će biti isplaćena i ostala socijalna davanja za oktobar.

Proces podnošenja zahtjeva za dobijanje prava na dječji dodatak započeo je sa prvim septembrom, a Centru za socijalni rad, područna jedinica Tivat, tokom prošlog mjeseca podnešeno je 1063 zahtjeva. Zahtjevi su uredno obrađeni, te su roditeljima dostavljena rješenja temeljem kojih isplate za prethodni mjesec mogu očekivati sredinom narednog mjeseca, kaže za naš radio Silvana Mamula.

„Svi koji su dobili rješenje tokom septembra isplatu dječjeg dodatka za oktorbar mogu očekivati sredinom novembra. Naravno, ovo nije završen proces. Mi smo i u oktobru zaprimili 14 zahtjeva, ali će oni nadoknadu dobiri tek za mjesec novembar.“

Uvođenje dječjeg dodatka za svako dijete uzrasta do šest godina nije jedina novina koju su donijele izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, podsjeća Mamula. Iznosi dječjeg dodatka su se mijenjali i za socijalno ugrožene kategorije. Povećan je i broj djece unutar jedne socijalno ugrožene porodice koji imaju pravo na dječji dodatak.

„Za porodice korisnike materijalnog obezbjeđenja iznos dječjeg dodatka sada iznosi 44 eura po djetetu, a može da ga prima do petoro djece unutar jedne porodice. Ranije je to bio manji iznos, a pravo je moglo da ostvari do troje djece u jednoj porodici. Djeca korisnici dodatka za njegu i pomoć od oktobra će primati 52 eura mjesečno, a nadoknada djeci korisnicima prava na ličnu invalidninu sada iznosi 60 eura,“ objašnjava Silvana Mamula iz Centra za socijalni rad, područna jedinica Tivat.