Dječiji dodatak bi povećao natalitet

Zamjenica ombudsmana za prava djece, mladih i socijalna staranja Snežana Mijušković ocijenila je da bi uvođenje dječjeg dodatka moglo doprinijeti veće natalitetu u Crnoj Gori.Navodi da je naš pravni sistem imao različita rješenja u pogledu ostvarivanja prava na dječji dodatak, od univerzalnog dodatka za svu djecu u Crnoj Gori, do rješenja koja su povezana sa materijalnim statusom porodice,prenosi Dan.

„Činjenica je da su sva socijalna davanja, pa i dječji dodatak u direktnoj zavisnosti od materijalnih mogućnosti države. Smatra da funkcija dječjeg dodatka treba da bude usmjerena ka smanjivanju evidentnih razlika u zavisnosti od sredine u kojoj djeca žive, i materijalnog statusa porodice. S obzirom na to da podaci pokazuju negativan prirodni priraštaj u velikom broju opština u Crnoj Gori, smatramo da bi dječji dodatak mogao biti u funkciji populacione politike, odnosno podsticaja porodicama da imaju više djece“, rekla je Mijušković.

Ona podsjeća na podatke Monstata prema kojima negativan prirodni priraštaj bilježi 15 crnogorskih opština, dok je svega šest opština u plusu, i ističe  da su djeca grupa u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

foto: mic.org.rs