Distribucija udžbenika za osnovce

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, obezbijedilo je besplatne udžbenike za osnovnu školu za sve upisane učenike, piše u saopštenju Ministarstva nauke, kulture i sporta.

ZUNS je obezbijedio distribuciju udžbenika po školama koja se odvija u skladu sa dinamikom prispijeća udžbenika iz štamparija, a prema utvrđenom planu, distribucija u osnovne škole je počela 10.08.2021. godine.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je upoznalo škole sa planom distribucije udžbenika, kako bi se obezbijedilo nesmetano preuzimanje istih.

VD direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje, Neda Ojdanić, koja je i organizator distribucije besplatnih udžbenika svim školama u Crnoj Gori, uvjerila se u uspješnu realizaciju ovih aktivnosti u Nikšiću, Kotoru, Herceg Novom i Podgorici.