Diskusioni kružoci o nasilju

Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor povodom, kako navode, političke situacije koja se iz dana u dan zaoštrava i ima tendenciju da ozbiljno ugrozi lične i građanske slobode u Crnoj Gori, organizuje diskusione kružoke pod nazivom ”Razgovara(j)mo o slobodi – učimo jedni od drugih” za zainteresovane građane/ke koji se održavaju u kontinuitetu dva puta mjesečno.

Diskusioni kružok će se održati danas u 18 sati u sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Teme diskusionih kružoka su Nasilje. Na ovom diskusionom kružoku kao uvodničarka će učestvovati Staša Zajović i aktivistkinje ANIME.