Direktori preduzeća i ustanova o budžetu na talasima Radio Tivta

Rasprava o budžetu opštine za 2020. godinu zaokružena je gostovanjem direktora tivatskih preduzeća i ustanova u emisiji Gradski magazin Radio Tivta. Ispred predlagača Opštine Tivat, prisustvovali su predsjednik opštine dr Siniša Kusovac i sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Rajka Jovićević.

O potrebama i investicionim ulaganja u narednoj godini govorili su direktori: Vlado Đukić doo Komunalno, Zoran Stanković- Autobuska stanica doo, direktor doo ”Parking Servis” Tivat,  Neven Staničić – Centar za kulturu, Dalibor Petković – Sportska dvorana, i Dragan Popadić – Radio Tivat, dok je direktor doo Vodovod i kanalizacija, Alen Krivokapić službeno odsutan, a dirketorka JU Muzej i galerija, Jelena Bošković je na porodiljnom odsustvu.

Prema Nacrtu, budžet za iduću godinu iznosi 23 556 400 eura, što je 4, 94 odsto više planiranih prihoda u odnosu na tekuću godinu. Direktori su u emisiji iznijeli zapažanjana o budžetu, ali su generano izrazili zadovoljstvo opredjeljenim sredstvima za narednu godinu.

Vlado Đukić dirketor Komunalnog je izrazio zadovosljtsvo što je Opština nabavila kamione za odvoz otpada, ali je istakao da 22 hiljada eura koliko je u budžetu opredjeljeno za održavanje bujičnih kanala nije dovoljno. Jasno je, i to se ove godine i pokazalo da, zahvaljujući adekvatnom održavaju potoka i kanala, u Tivtu nije bilo poplava i većih problema tokom kišnog perioda. On je naglasio da su evidentirana 23 bujična potoka, a da radnici čiste i održavaju 31, dok bi još 8 trebalo održavati.

Sredstva za odlaganje komunalnog otpada na barsku deponiju biće povećana za  7,8 odsto, a u budžetu je za te svrhe opredjeljeno 220 hiljaad eura.

Navodeći da su za narednu godinu planirali budžet u iznosu od 774 hiljade eura, direktor Parking servisa Tivat, Slaviša Ognjanović je rekao da su u prethodne dvijeipo godine ostvarili 500 hiljada čiste dobiti. On je za narednu godinu najavio nabavku parkomata za kupovinu parking karata, novu mobilnu aplikaciju. Ognjanović je posebno istakao On je posebno naglasio nedostatak parkig mjesta u Tivtu gdje je preko 11 hiljada registrovanih vozila, a tokom sezone taj broj se znatno povećava.

U Centru za kulturu su zadovoljni urađenim ove godine, rekao je dirketor Neven Staničić i naveo da u Centru naredne godine obilježavaju jubilej 20 godina profesionalnog bavljenja pozorištem, a 15 godina mediteranskog festivala Purgatorije po čemu je Tivat postao prepoznatljiv u širem regionu. On je naglasio da su prošlogodišnja ulaganja u objekte kulture prešla 900 hiljada eura i da je Centar za kultru među najopremljenijim ustanovama kulture u Crnoj Gori. Ono što nedostaje i što je Staničić istakao da je neophodno jeste koncertni klavir koji je potreban zbog dešavanja koji to zahtijevaju. On je istakao da budžet ima razvojnu komponentu i kad je kultura u pitanju.

Zadovoljini su i u Sportskoj dvorani gdje je predloženi budžet na nivou 2019.godine, kazao je direktor Dalibor Petković navodeći da ima promjena, odnosno smanjenja u bruto zaradama. On je istakao da posebnih planova za narednu godinu nema jer je planirana izgradnja i rekonstrukcija sportske dvorane i bazena na Župi zašto je u budžetu za narednu godinu predviđeno milion eura.

I u doo Autobuska stanica su zadovoljni poslovanjem i prethodne i ove godine, rekao je direktor Zoran Stanković i istakao da pozitivno posluju. Prošle godine su ostvarili 300, a naredne očekuju 305 hiljada eura i to sve zahvaljujući zaposlenima koji su imali najmanje plate, koje su nešto povećane, naveo je Stanković i najavio da su i u narednoj godini planirali rješavanje nekih problema koji su nasleđeni od ranije kad je objekt u pitanju. Radi se i na uređenju zelenih površina i parkinga.

Podsjećajući da je prema novim zakonskim rješenjima Radio sklopio trogodišnji ugovor sa osnivačem – Opštinom na iznos od 225 hiljada eura, direktor Dragan Popadić je tražio da se sredstva koje je Vlada prije dvije godine opredjelila kao pomoć emiterima u iznosu od 11 hiljada eura, prebace radiju. Popadić je podsjetio i na obećanu nabavku reportažnih kola čija je nabavka bila planirana tokom ove godine i tražio objašnjenje zašto se stalo s tom investijom koja je procjenjena na 45 hiljada eura.

Predsjednik opštine, dr Siniša Kusovac je istakao da budžet za 2020 godinu ima razvojnu komponentu sa akcentom na kapitalne investicije. On je naglasio zavidan proceant realizacije kapitalnog budžeta koji trenutno iznosi 53, 60 posto. Rezultat koji je sigurno najbolji u Crnoj Gori.

Navodeći da obaveze iz prethodnog perioda, odnosno investicije koje se neće završiti ove godine i koje će biti prenesene u narednu iznose preko 1 780 000 eura, Kusovac je najavio da će početkom naredne godine početi izgradnja i drugog kružnog toka kod stare opštine, a od septembra i bulevar sa četiri trake zašto će Vlada obezbjediti 4 miliona eura jer Tivat kao atraktivna destinacija zaslužuje normalizaciju saobraćja, bez gužvi. Kružni tokovi bi trebalo da se završi do februara, početka marta čime će se u sezoni smanjiti gužve, a protok saobraćaja kroz Tivat ubrzati za oko 30 – 45 posti.

„Uz otkup zemljišta površine 3 680 kvadrata ispred sportske dvorane planirali smo rekosntrukciju i izgradnju sportske dvorane i bazen na Župi zašto je opredjeljeno milion eura. Neophodno je da se iznađe modalitet i da se izgradi stambeni objekat i za žitelje naselja 7.jul“, rekao je Kusovac i najavio izgradnju I faze Doma starih u Tivtu.

On je podsjetio da su u toku završni radovi na sportskim terenima u Donjoj Lastvi, kao i pomoćnom terenu Arsenala u čije uređenje je uloženo 8 hiljada eura. Težnja je da se vrati na nivo 90tih godina kada je Tivat bio stjecište sportista koji su boravili na pripremama.

Problema sa održavanjem bujičnih kanala neće biti jer će se eventualna nedostajuća sredstva nadomjestiti sa stavke od 150 hiljada eura u budžetu.

Predsjednik Opštine je rekao da su opredjeljena sredstva u iznsou od 3 miliona eura za izgradnju parkinga na Seljanovu. U toku su razgovori za kupovinu parcele za tu namjenu i za narednu godinu kaad je planirana i izgradnja  parkinga iza zgrade Minjona.

„Kako ulažemo u sportsku tako i u kulturnu nadgradnju pa je za narednu godinu u budžetu predviđeno 100 hiljada eura za novu pozorišnu predstavu Centra za kulturu“, istakao je Kusovac i naveo da će se tražiti način za nabavku klavira kako bi se i taj dio priče kvalitetno zatvorio. U toku je i proces koji se odsnoi na  produkcijski dio kako bi se u narednom periodu nastupalo kao produkcijsko pozorište.

Što se tiče reportažnih kola za Radio Tivat, Kusovac je kazao da se na tome radilo, ali će vidjeti zašto nije došlo i do realizacije. Reportažna kola su neophodna  Tivtu, istakao je i obećao da će provjeriti odluku o pomoći emiterima.

Predlog Odluke o budžetu za 2020.godinu naći će se na sjednici SO Tivat na sjednici koja je zakazana za 20.decembar.