Dijalog o nastavku kulturno-umjetničkog rada

Imajući u vidu da je zbog pandemije korona virusa otežan rad ustanova kulture i onemogućena realizacija brojnih manifestacija, te da je veliki broj umjetnika bio prinuđen da otkaže autorske programe i projekte, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, kroz resor kulture, planira da pokrene urgentan i analitički dijalog sa relevantnim ciljnim grupama kako bi formirao radne timove i krizne menadžere unutar svakog sektora kulturne djelatnosti u zemlji. Tim povodom, predstavnici Ministarstva organizovaće niz sastanaka sa reprezentativnim i strukovnim udruženjima, kao i sa predstavnicima javnih institucija i zainteresovanom stručnom javnošću. Cilj je da se preciznije detektuju razmjere problema, ali i mogućnosti saniranja posljedica uzrokovanih aktuelnom zdravstvenom situacijom, sa aspekta struke. Namjera je i da se, u skladu sa mjerama Instituta za javno zdravlje, posebno preispitaju mogućnosti nastavka kulturno-umjetničkog javnog rada, koji se odnosi na izvođenje predstava, održavanje izložbi, književnih večeri, manifestacija, koncerata, saopštavaju iz Ministarstva.

Pored formiranja Covid radne grupe, na sastancima će biti najavljena i razmatrana neka od ključnih pitanja kojima će se resor kulture baviti promptno i srednjeročno. Ta pitanja odnosiće se na mogućnost raspisivanja transparentnih javnih konkursa za rukovodeća radna mjesta u javnim ustanovama kulture, zatim poboljšanje statusa umjetnika kroz preispitivanje postojeće zakonske regulative reprezentativnih i esnafskih udruženja, i to spram regionalne i EU prakse, a sa ciljem kulturne demokratizacije, imajući u vidu da su postojeća udruženja umjetnika registrovana kao nevladine organizacije. Takođe, biće preispitani dometi, ograničenja, kapaciteti i mogućnosti stvaranja uslova za kvalitetniji rad i bolju valorizaciju kulturnih i umjetničkih postignuća, a sa ciljem poboljšavanja uslova za rad umjetnika.

Na ovaj način, Ministarstvo, kroz resor kulture, u saradnji sa ključnim akterima kulturnog života Crne Gore uradiće evaluaciju postojećih javnih politika, strategija, programa, modela i institucionalnog okvira finansiranja i javnog interesa kulture u Crnoj Gori. Cilj je unapređivanje sektora kulture kvalitetnijim rješenjima, te poboljšanje saradnje civilnog sektora i nezavisne kulturne scene.Takođe, pažnja Ministarstva biće usmjerena i na jačanje kapaciteta za potrebe kulture osoba sa invaliditetom, zatim djece i mladih, kao i na snaženje kadrovske politike kroz različite podsticaje, posebno u vidu stipendija, poručuju između ostalog iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.