Digitalna solidarnost za pomoć preduzećima

Privredna komora Crne Gore podržala je pokret Digitalna solidarnost koji podrazumijeva ustupanje besplatnih servisa digitalne zajednice preduzećima.

Na portalu www.digitalnasolidarnost.me mogu se pronaći besplatni online servisi koji mogu olakšati poslovanje u vanrednim okolnostima.

“Digitalna solidarnost je podrška održavanju kontinuiteta poslovanja u izazovnom okruženju nastalom uslijed pandemije koronavirusa, posebno mikro i malim preduzećima, kojima je i najpotrebnija”, navodi se u saopštenju PKCG. .

Vjeruju da će na taj način doprinijeti lakšem premošćavanju teškoća prouzrokovanih pandemijom, ali i doprinijeti da postojeći digitalni servisi zažive. Takođe, očekuju da će tako podstaći digitalnu zajednicu da stvara nove servise.

“Pozivamo digitalnu zajednicu na solidarnost, da se uključi u realizaciju projekta ustupanjem svojih online servise besplatno dok traje pandemija. Takođe, pozivamo cjelokupnu poslovnu zajednicu, nezavisno kom sektoru pripada, da koristi postavljene servise, kao i da inicira kreiranje novih servisa,  kako bi održale kontinuitet u poslovanju”, navodi se u saopštenju.