Dezinfekcioni tuneli nikada nisu stavljeni u funkciju

Dezinfekcioni tunel, koji je Dom zdravlja Tivat je dobio u okviru donacije Fondacije Hemiias, čiji je osnivač biznismen i humanista Hajriz Brčvak, nije nikada stavljen u funkciju. Inicijalno montiran pred ulaznim stepeništem, naknadno je premješten zbog radova na fasadi i krovištu zgrade.

Po informacijama koje smo dobili u DZ Tivat, Ministarstvo zdravlja je organizovalo distribuciju 14 dezinfekcionih tunela, koje su osim u Tivtu, dobile i zdravstvene ustanove u Bijelom Polju (Opšta bolnica i Dom zdravlja), Rožajama, Petnjici, Gusinju, Beranama, Pljevljima, Plavu, Podgorici, Baru, Budvi, Cetinju i Nikšiću, ali ne i opsrbu dezificijentom koji bi bio pogodan za upotrebu u ovim jedinicama za dezinfekciju. Menadžment Doma zdravlja je pokušao samostalno da nabavi ovakvo sredstvo, ali su ih dobavljači obavijestili da niko od registrovanih distributera nema dozvolu za prodaju nekog sredstva za dezinfekciju koji bi bio pogodan za opštu upotrebu, s obzirom da bi kroz ovaj tunel trebalo da prolaze korisnici usluga doma zdravlja svih starosnih dobi i različitog zdravstvenog stanja.

Iz Doma zdravlja ističu da ovo nije prvu put da neka vrijedna donirana oprema ostane van funkcije zbog nemogućnosti nabavke osnovnih sredstava za njenu upotrebu. Slično je, kako kažu, bilo sa kineskom donacijom pokretnih ultrazvučnih aparata, za koje nikada nisu uspjeli da obezbijede odgovarajuću traku kako bi ih koristili.

Dom zdravlja Tivat samostalno nabavlja dezinfekciona sredstva i zaštitnu opremu za medicinski i nemedicinski kadar ustanove, snalazeći se na sve načine da održi nivo usluge istovremeno preduzimajući sve mjere u cilju zaštite javnog zdravlja. Po njihovim informacijama, na sličan način snalaze se i drugi zdravstveni centri. Kada je riječ o dezinfekcionim tunelima, kažu das u u komunikaciji sa kolegama u saznanju da ni jedan od 14 koliko ih je Crnoj Gori donirao Hajriz Brčvak, nije u upotrebi.