DEMOS: Od ljetnjo – izbornog transfera Jovovića stranka imala kolateralnu korist

Valjda srećan i ohrabren da je uspio da se spotom SDP u javnosti čuje za njega, Igor Jovovic je, izgleda, shvatio da u svojstvu člana te stranke može da nekontrolisano i javno olajava prezentujući se tako javnosti u svom sada već besprizornom stanju – kaže se u saopštenju DEMOSa.

Za razumijevanje o kakvom se individualnom i političkom poremećaju, očigledno bipolarne prirode, radi dovoljno govori činjenica da novi član SDP se obraća javnosti u ime bivše stranke.

Zato se Demos neće baviti pozadinama ljetno-izbornog transfera Jovovića od koje je naša stranka imala kolateralnu korist.

Ipak,klevetanje člana SDP nećemo sagledavati samo u medicinskim dimenzijama, već i onim krivičnog karaktera za izgovorene javne laži.

Naravno, pratićemo i ofiraćemo sve političke pozadine prljavih operacija u izbornim vremenima koje najčešće izvode poznate režimske strukture sa njenim stalnim ili povremenim političkim vazalima.

Demos sasvim izvjesno ostaje ozbiljna, antirežimska i antinacionalistička partija, ozbiljne javne riječi, koja se bori za slobodnu i demokratsku Crnu Goru, pritom sposobna da se zaštiti i oslobodi od zalutalih, ubačenih, nedostojnih ozbiljnog političkog i kulturnog ambijenta, kao i od svih ,očigledno udruženih i prljavih, operacija na dvije nedelje prije izbora – kaže se u saopštenju DEMOSa.