Delegacija OBNOR-a u Konjskom povodom 77 godina Prve bokeljske brigade

Delegacija OBNOR-a Tivat posjetila je danas Konjsko (opština Trebinje) povodom 77 godina od formiranja Prve bokeljske brigade.

Brigada je formirana 05.10.1944. g. u Konjskom, a na osnovu naredbe Štaba II udarnog korpusa NOVJ br. 518 od 29. 09. 1944. g., kada je određen i komandni kadar. Vrhovni štab NOV i POJ na predlog ovog štaba odobrio je i naredio formiranje I Bokeljske NOU brigade.

Predsjednik OBNOR-a Mato Brguljan i član Gojko Ivanović, zahvalili su predsjedniku opštine Željku Komnenoviću jer im je ustupio vozilo i vozača kako bi mogli prisustvovati svečanosti obilježavanja godišnjice.