FMS

Delegacija FMS-a u posjeti Visokoj školi za kadrovski menadžment u Splitu

Predstavnici Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat boravili su u radnoj posjeti Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Tom prilikom održani su sastanci projektnih timova povodom sprovođenja detaljnih aktivnosti unutar programa Ersamus + za 2016. godinu.

Ključna aktivnost ovog projekta je razmjena studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja. U toku je konkurs na koji zainteresovani studenti FMS-a mogu da se prijave ukoliko žele da studiranje nastave na nekom od programa Vioske škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.
Posjetom je nastavljena uspješna saradnja koju Fakultet za mediteranske poslovne studije već godinama ima sa Visokom školom za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita.