Davidović: Gosti iz Rusije dolaze preko Istanbula

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović je, gostujući u Bojama jutra TV Vijesti, kazao da je otvaranje granica sa Srbijom bio zahtjev turističke privrede.

„Još uvijek nije velik broj pristiglih turista, a interesovanje je zaista izraženo, međutim, postoje ograničavajuće okolnosti koje izaziva koronavirus“, dodao je Davidović.

On je istakao da se najprije očekuje uspostavljanje avio-saobraćaja, „a ja se nadam da će to biti 19. kako je i najavljeno“, dodao je.

„Preliminarni datum za odlučivanje o otvaranju granica sa Rusijom je kraj avgusta“, saopštio je Davidović i dodao da najviše gostiju iz Rusije trenutno dolazi preko Istanbula.

„Interesovanje kod ruskih turista za Crnu Goru je veliko, a ako uslijedi otvaranje granica, očekuje se veći priliv gostiju iz Rusije u septembru, oktobru, pa čak i početkom novembra“, kazao je Davidović.

Kako je napomenuo, turistička privreda sama procjenjuje situaciju u vezi sa prilagođavanjem cijena, „nijednog trenutka nijesmo podržavali svođenje cijena na istorijski minimum, jer bi trebale godine za oporavak, ali smo se svakako zalagali za određeno racionalizovanje“, dodao je on i napomenuo da je svaki privrednik „odgovoran za sebe“.

Davidović je kazao da će post-sezona moći da smanji pad procenta turista, ali da ne može da pokrije jul i avgust.