Danas počelo podnošenje zahtjeva za pojekat 1000+ stanova

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore raspisalo je Javni poziv za raspodjelu vaučera za fizička lica, za učešće u Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – 1000+ stanova – IV faza. Podnošenje zahtjeva bankama počinje danas i trajaće do 3. decembra, radnim danima od 8.30 do 15 sati.Realizacijom Projekta Vlada Crne Gore će omogućiti uštede odabranim građanima i porodičnim domaćinstvima, obezbjeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu kamatnu stopu. Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosi 2,99% fiksno, za zaključene ugovore za kupovinu stanova po kupoprodajnoj cijeni do 1100 eura po m² neto korisne površine stambenog prostora, na period do 20 godina.

Dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti za kupovinu individualnog stambenog objekta čija vrijednost po m2 neto korisne površine ne prelazi iznos cijene od 1100 eura.Porodična domaćinstva mogu obezbijediti učešće u vrijednosti ugovora o kreditu. Vrijednost Projekta je do 20 miliona eura.

Podnosioci zahtjeva za učešće u projektu su dužni da dostave dokumentaciju navedenu u tački VI ovog javnog poziva, u zavisnosti od ciljne grupe u koju spadaju, a u protivnom njihov zahtjev neće biti prihvaćen.

Detalje ovog Javnog poziva zainteresovani mogu potražiti na linku: https://mrt.gov.me/vijesti/235381/Javni-poziv-za-gradane.html