Danas kružok „Anime“ o nasilju

Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor nastavlja da realizuje diskusione kružoke pod nazivom ”Razgovara(j)mo o slobodi – učimo jedni od drugih” za zainteresovane građane/ke koje održavaju u kontinuitetu dva puta mjesečno.Diskusioni kružok održaće se danas u 18 sati u prostorijama Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor, a tema  je “Nasilje”. Uvodničarke će biti aktiviskinje ANIME. Kružok će se realizovati u skladu sa epidemiološkim mjerama.