Danas konkursi za studentske kredite, stipendije učenicima, smještaj u domovima

Ministarstvo prosvjete danas raspisuje konkurse za dodjelu 166 stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola, 352 stipendije najboljim studentima, 3.400 studentskih kredita, kao i Konkurs za prijem 455 učenika i 2.343 studenata u domove učenika i studenata u 2020/2021., za šta se svake godine izdvaja preko 1,5 miliona eura.“Od ukupnog broja ovih stipenija, 20 će biti dodijeljeno učenicima osnovnih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju, 40 učenicima osnovnih škola, koji produžavaju pravo na stipendiju, 30 učenicima srednjih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju i 60 učenicima srednjih škola. U okviru ovog konkursa, dodijeljuje se i 35 stipendija učenicima srednjih škola koji se obrazuju za obrazovni profil za deficitarnu kvalifikaciju. Podsjećam da je Ministarstvo u ovoj godini, pored ovih 16 redovnih stipendija, opredijelilo oko pola miliona eura za oko 800 stipendija za deficitarne kvalifikacije, od čega 30 obezbjeđuje Privredna komora“, objasnila je direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović.

Ona je rekla da pravo na stipendiju mogu ostvariti talentovani učenici druge i narednih godina školovanja, a učenika za stipendiju predlaže nastavničko vijeće škole, na osnovu pisane preporuke predmetnog nastavnika.Kada je riječ o stipendijama za najbolje studente, od ukupno 352 stipendije koje će u studijskoj 2020/2021.  biti dodijeljene, 200 će pripasti studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, dok je 110 rezervisano za studente koji prvi put konkurišu, 20 stipendija licima s invaliditetom i 32 stipendije za deficitarna zanimanja“, kazala je Kurpejović.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su najbolji na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9.00.

Prijava za stipendije najboljim studentima može se preuzeti samo elektronski, sa sajta Ministarstva prosvjete.