Danas je Sveti Šimun

U kalendaru Rimokatoličke crkve danas se obilježava Dan apostola svetaca: Šimuna i Jude Tadeja. Većina tivatskih starosjedilačkih familija danas slavi blagdan Svetog Šimuna, koji je do ustanovljenja župne crkve Svetog Antona 1734. godine, bio patron- svetac zaštitnik grada, nakon čega tu ulogu preuzima Sveti Anton. Prema arhivskim podacima, crkva posvećena Svetom Šimunu, oko koje se nalazi i danas aktivno katoličko groblje, postojala je još u 14. vijeku.

Patron, Sveti Šimun, bio je jedan od dvanaestorice apostola. Zajedno sa svetim apostolom Judom Tadejem propovjedao je evanđelje u Edesi u Persiji, a umro je mučeničkom smrću.
Postojeća crkva Sv. Šimuna je, kako se pretpostavlja, sagrađena u 17. stoljeću i predstavlja parohijalnu crkvu sve do 1734.godine. Od toga vremena crkva Sv. Šimuna je grobljanska kapela. Za većinu tivatskih starosjedilačkih obitelji, 28. oktobar ima posebno značenje- slavi se kao krsno ime. Šimundan se kao blagdan obilježava u kućama mnogih tivatskih porodica.

Nazdravlje vam Sveti Šimun!