petka

Danas je Sveta Petka

Danas se obilježava dan Svete Paraskeve, poznatije kao Sveta Petka. Zaštitnica je žena a pomagala je bolesnima i siromašnima. Kult Svete Petke vijekovima se njeguje u jugoistočnoj Evropi a poštuju je i neki nehrišćanski narodi na istoku. Vjernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja.
Čudotvorne moći Svete Petke danas se nalaze u rumunskom gradu Jašiju, osim dva prsta šake koji su u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu gdje je i poznati izvor koji, kako vjeruju pobožni, liječi sve bolesti.
Narodna vjerovanja kažu da na današnji dan ne smije da se pere veš, da se šije, da se radi težak posao, pogotovu to ne treba da rade žene.