Danas je Međunarodni dan parlamentarizma

Danas se obilježava 30. jun – Međunarodni dan parlamentarizma, čiji je cilj isticanje uloge parlamenata u svijetu, kao neophodnog kamena temeljca demokratije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji usvojenoj 22. maja 2018. godine, izabrala je 30. jun kao datum koji se poklapa sa danom osnivanja Interparlamentarne unije (IPU), 1889. godine.

Tema praznika ove godine je: „Parlamenti u vrijeme pandemije“.

IPU je osnovana prije 131 godinu, kao prva politička multilateralna organizacija na svijetu, podstičući saradnju i dijalog između svih nacija.Interparlamentarna unija je međunarodna organizacija parlamenata suverenih država. Unija predstavlja centralnu tačku svjetskog parlamentarnog dijaloga i djeluje za mir i saradnju među ljudima, kao i za čvrsto uspostavljanje predstavničke demokratije. U tom cilju, ova međunarodna organizacija podstiče kontakte, koordinaciju i razmenu iskustava među parlamentima i parlamentarcima iz svih zemalja, razmatra pitanja od međunarodnog značaja i izražava svoje stavove o tim pitanjima kako bi se ostvarilo djelovanje parlamenata i parlamentaraca, doprinosi odbrani i promociji ljudskih prava – kao esencijalnom faktoru parlamentarne demokratije i razvoja, doprinosi boljem poznavanju rada predstavničkih institucija, kao i jačanju i razvoju njihovih sredstava djelovanja. Skupština Crne Gore je postala punopravna članica Interparlamentarne unije 2006. godine.

IPU i parlamentarna zajednica 30. juna 2020. proslavljaju treće izdanje Međunarodnog dana parlamentarizma i godišnjicu osnivanja IPU.

Pod krovnim sloganom „130 godina osnaživanja parlamentaraca“ IPU i njene članice širom svijeta su tokom protekle godine ovu prekretnicu proslavile na različite načine.

Takođe, 30. jun 2020. godine obilježiće zvanično i kraj 130. godišnjice IPU-a. To će biti prilika da IPU i njene članice istaknu poruku da su svijetu više nego ikada ranije potrebni parlamenti – da na svoje mjesto postave zakonodavstvo i budžete kako bi odgovorili na zdravstvenu i ekonomsku krizu, zaštitili ugrožene ljude, pomno proučili vladine akcije i pomogli da se nastavi bolja izgradnja nakon pandemije Covid-19.

(UN, Skupština Crne Gore)