Danas isplata uvećanih staračkih naknada

Danas počinje isplata staračkih naknada u poljoprivredi koje su povećane za 13,16%, sa 64,41 na 72,89 eura, u skladu sa najnovijim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je povećan iznos minimalne penzije.
Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju iznos staračke naknade utvrđen je u visini 50% najniže penzije.
Ovo povećanje se primjenjuje retroaktivno od 1. januara 2020. tako da je korisnicima uz avgustovsku naknadu isplaćena i razlika za prethodnih sedam mjeseci.
3.314 korisnika staračke naknade će primiti avgustovski ček u iznosu 132,25 eura.
Podsjećamo da je u okviru Posebnog Vladinog programa podrške poljoprivredi, korisnicima staračkih naknada uz aprilsku isplaćena i vanredna naknada.