Dan mladosti

Na današnji dan širom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije proslavljan je Titov rođendan. Slavio se kao Dan mladosti.

Tradicionalo decenijama je štafeta mladosti išla kroz cijelu SFR Jugoslaviju i svakog 25. maja dodijeljivana je tadašnjem jugoslovenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu.

Danas Dan mladosti u Tivtu proslavlja NVO“Generalni konzulat SFRJ“ čiji je predsjednik Marko Perković.