bijeli

Dan bijelog štapa

Danas je obilježavan međunarodni Dan bijelog štapa, kojeg je skupština Svjetskog saveza slijepih proglasila na zasijedanju novembra 1964. godine u Kairu. U Organizaciji slijepih za Tivat, Kotor, Budvu i Herceg Novi koja postoji od 1948. Godine su 54 člana a iz Tivta 6. I baš je iz Tivta jedno lice zaposleno a dva studenta člana organizacije su iz Herceg Novog. U izjavi za Radio Tivat predsjednik organizacije Rajko Knežević kaže da su glavni planovi u narednom periodu nastavak dosadašnjih aktivnosti:

Planiramo da zaposlimo još jednu ili dvije osobe oštećenog vida, tj. slijepe odnosno slabovide osobe. Zatim planiramo nabaviti Brajeve štampače jer je od Ministarstva ekonomije odobreno da se etikete na Brajevom pismu štampaju i lijepe na dva proizvoda – tečne deterdžente i šampone”, rekao je Knežević.

Organizacija slijepih je nevladino udruženje i finansira se putem projekata i donacija. Član Organizacije slijepih može kvalitetnije riješiti svoje probleme zato što porodica ili njen član koji ima problema sa vidom, vrlo često ne znaju kako su njihova prava regulisana zakonom i koje subvencije slijepa osoba može ostvariti.

Upravo sada imamo u planu da pozivamo članove da nam se pridruže u Organizaciju slijepih za Herceg Novi, Budvu, Kotor i Tivat. Uslovi učlanjenja su da se slažu sa Statutom Organizacije, posjeduju adekvatnu medicinsku dokumentaciju i da imaju potvrdu boravišta na teritoriji na kojoj djeluje Organizacija”, pojasnio je Knežević.

Posredstvom organizacije članovi ostvaruju subvencije – za odvoz smeća, utrošak vode, za fiksnu telefoniju, internet, pravo na tuđu njegu i pomoć, popust na električnu energiju i još niz drugih zakonskih prava kao što je zapošljavanje lica sa invaliditetom, gdje poslodavac dobije subvenciju od 75% zarade, opremanje radnog mjesta onog poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom, obuke za samostalno kretanje, korišćenje Brajevog pisma.
Dan bijelog štapa Organizacija slijepih za Herceg Novi, Budvu, Kotor i Tivat obilježila je 8 oktobra u risanskom hotelu Park. Bilo je tridesetak gostiju iz skoro svih organizacija Saveza slijepih Crne Gore, kazao je Knežević dodavši da to dovoljno govori o dobroj saradnji organizacija slijepih.