Daković: „Vršnjački edukatori najefektnije prenose poruke mladima“

U prostorijama Omladinskog kluba Tivat danas počinje dvodnevna obuka za vršnjačke edukatore XI generacije, učenike VIII razreda OŠ ”Drago Milović”.  Organizatori su Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja i Savjetovališta za prevenciju bolesti zavisnosti „Saslušaj me“.Oko 100 učenika imalo je priliku da popuni anketni list putem koga su se izdvojili oni kod kojih su prepoznata posebna interesovanja, određene psihološke i socijalne vještine koje treba da posjeduje vršnjački edukator. Savjetovalište „Saslušaj me“, u kojem tokom školske godine rade savjetnici  za prevenciju, je projekat Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, osmišljen u cilju stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa za mlade u oblastima unapređenja života i promocije zdravih stilova življenja. O ciljevima i smislu ovakvih radionica Savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti Saša Daković kaže:

Vršnjački edukator prenosi informacije mladima na jedan nov, kreativan I zanimljiv način, onih informacija koje se tiču perioda u kojem se mladi nalaze. Najčešće obrađivane teme bile su: vršnjačko nasilje, psihoaktivne supstance i posljedice zloupotrebe, sajber nasilje, konflikti i načini njihovog rješavanja. U svakom slučaju, ovo se definitivno pokazalo kao najbolji i najefektniji način prenosa informacija. Dodao bih da, u saradnji sa drugim opštinama u Crnoj Gori, smo prepoznali da smo dosta jedinstveni u primjeni koncepta vršnjačke edukacije a opština Tivat po tome osobena. Sa ponosom možemo reći da primjenjujemo koncept prenosa informacije i saradnje među mladima koji ne samo što je jedinstven nego postiže najbolje rezultate u cilju prenosa informacije među mladima”.

Nakon završene obuke, i realizacije radionica uz podršku i nadzor, učenici će dobiti potvrde o stečenom zvanju omladinskog aktiviste, čime će se pridružiti generacijama vršnjačkih edukatora koje je Opština Tivat obučila, a kojih sad ima već 120.

Prvog dana mladi se praktično obučavaju koje su to vještine koje vršnjački educator treba da posjeduje a drugog dana mladi sami treba da pripreme rad odnosno radionicu na određenu temu što nama onda pokazuje koliko su sposobni da vladaju tim vještinama. Po završetku tog dijela, oni imaju obavezu da tokom školske godine pripreme svoje dvije tri radionice, praktično, i sami uđu u nešto što je potpuna forma vršnjačkog edukatora koja onda dobija puni smisao”, pojasnio je Daković.

Prema planu i programu, ovog mjeseca je predviđena radionica za učenike Osnovne škole “Branko Brinić” iz Radovića.