Crnoj Gori pripašće dio pomoći Evropske banke za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu iz razvoj opredijelila je pomoć od milijardu eura za države klijente, a zbog krize nastale usljed virusa korona. Dio tog iznosa pripašće i Crnoj Gori, kaže šef kancelarije EBRD u našoj zemlji Jap Sprej.

Prednost u dodjeli imaće kompanije s problemom likvidnosti. Jap Sprej smatra da će ekonomija, kako sad bilježi pad isto tako, kasnije bilježiti oporavak.

„Naš bord je prošle sedmice odobrio paket pomoći od milijardu eura koji pokriva sve sektore. Pravo na pomoć imaju prvenstveno naši postojeći klijenti koji će imati problem sa likvidnošću“, Kazao je Sprej.

EVRD je do sada u Crnoj Gori uložio 570 miliona eura što je najviše po glavi stanovnika od svih država sa kojima sarađuje.