Crna Gora nije na listi

Savjet EU usvojio je listu zemalja čijim državljanima je dozvoljeno putovanje u EU. Na toj listi ne nalazi se Crna Gora.

Na listi su: Alžir, Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis i Urugvaj.

Lista će biti revidirana svake na dvije nedjelje.

Kada je riječ o Kini tu važi pravilo reciprociteta.