Čistoća na kupalištima zadovoljavajuća

„Stanje na javnim kupalištima na teritoriji Opštine Tivat je vrlo zadovoljavajuće a nadležno preduzeće redovno održava  plaže, pokazuje Izvještaj o stanju na kupalištima na teritoriji opštine Tivat koji su sačinili predstavnici Komunalnog doo Tivat i Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost nakon obilaska“, saopštili su iz opštine Tivat. „Izvještajem je obuhvaćen  stepen čistoće i uređenost plaže. Komunalno Tivat redovno održava plaže koje nisu date pod zakup. Na plaži Verige  je okošen prilaz do kupališta, plaža očišćena, a posložene okošene grane će ekipa za košenje utovariti i odvesti. Javno kupalište na Lepetanama je očišćeno, a preostalo je da se rasporedi pjesak koji je nasut shodno planu Morskog dobra. Javno kupalište Luka Stevović, prije i poslije svjetionika, je očišćeno, dok je vidljivo malo morske trave koje je izbacilo more. Očišćena su i kupalište na krivini prije Luke Stevovića, kao i dva manja na krivini poslije Opatova, potom na lokaciji ispod vojnog objekta Opatovo, na početku Opatova, Kupalište na lokaciji ispod Cacova, skretanje za ulicu Obala Filipa Miloševića, je očišćeno, u trenutku obilaska  uočljiva je manja količina trave koje je izbacilo more. I na Ponti Seljanovo je javno kupalište očišćeno, dok na Župi po krajevima ima morske trave koje je izbacilo more. Dodatno je očišćena i plaža Pecka – Velja Spila kao i prilaz,  a  u planu je da se, u cilju lakšeg pristupa plaži, dodatno okosi i uredi prilaz. Takođe, redovno se održavaju i čiste i plaža Petrovići i Veliki Omac u Krašićima“, ističe se u saopštenju.