Čišćenje potoka Rosino

Protekla  tri dana ekipe radnika Službe komunalija zaduženih za održavanje čistoće javnih površina angažovane su na detaljhnom čišćenju potoka Rosino, saopštili su iz Komunalnog.

Pored radnika angažovana je i teška mehanizacija kako bi se korito potoka što detaljnije i kvaltetnije očistilo. Iz korita potoka izvađeno je oko 150 m³ uglavnom mulja i mješanog komunalnog otpada.

Akcija čišćenja svih potoka i bujičnih kanala na teritoriji opštine traje već 20-ak dana i predstavlja redovnu aktivnost planiranu za ovo doba godine.