Čišćenje kanala- priprema za kišnu sezonu

Radnici Službe komunalnija tokom jučerašnjeg dana uklonili su 80 m3 otpada i mulja iz potoka od Avio servisa do Auto moto servisa. Detaljno je izbagerisan potok i uklonjen mulj.

-Planiramo da u potok ubacimo mali bager da se, koliko može, korito kanala očisti. Ovaj potok nije odavno bagerovan, već je samo košen- istaknuto je iz Službe komunalija.

Radnici su kosilicama uklonili visoko rastinje. Za čišćenje kanala korištena su četiri kamiona, kombinovana građevinska mašina i bager.

Iz Službe ističu da se polako pripremaju za kišnu sezonu.