Čišćenje potoka i kanala

Prema planu i programu rada u Komunalnom realizuju akciju čišćenja potoka i kanala u kojima, pored košenja i vađenja mulja, nalaze i veće količine otpada koji ostavljaju neodgovorni pojedinci.

Prema riječima šefa Službe komunalija, Miloša Tripinovića, očišćena su korita potoka Rosino, potoka u Cacovu, Lepetanima, potok Jankova voda na putu prema Radovićima i potok u Gradiošnici iz koga je uklonjeno 120 kubika mulja.

Korita potoka koji su u sušnom periodu bez vode vrši se košenje i skupljanje otpada, a narednih dana uslijediće čišćenje lovanjskog kanala uz magitrslni put.

Radnici su angažovani i na teleskopiranju, odnosno sječi i uklanjanju grana pored saobraćajnica na području opštine. Do sada je završen putni pojas prema Đuraševićima, kao i jedan dio u Radovićima i put u Bonićima 2 koji vodi prema plaži.

Naredne sedmice uslijediće sređivanje, košenje i sječa grana putnim pojasom u Gradiošnici, najavio je Tripinović i naglasio da se uz te poslove svakodnevno čiste neurešene i nezakupljenje plaže na području Tivta, a skoro svakodnevno vrši se i  pranje kontejnerskih mjesta, naglasio je Tripinović.

Uz podršku grajfera, autopodizača i komibinovane mašine – bagera, u prosjeku je  svakodnevno angažovano 15 radnika na tim poslovima.

This slideshow requires JavaScript.