Cijena zakupa plaža zavisiće od sezone

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom tokom ljeta će, u saradnji sa zakupcima plaža i nadležnim institucijama, utvrditi koliko je slabija sezona u odnosu na prethodne i na osnovu toga odrediti cjenovnik zakupnina za ovu godinu.

To je rečeno “Vijestima” u Morskom dobru. Zakupci 84 kupališta zatražili su od Morskog dobra da ukine zakupnine za ovu godinu zbog, kako ističu, izuzetno teške finansijske situcije u kojoj su se našli zbog pandemije koronavirusa i preduzetih mjera.

“Po samom izbijanju pandemije, Upravni odbor preduzeća donio je odluku o odlaganju plaćanja naknade za tekuću godinu do 1. jula 2020. Time smo inicijalno najavili da ćemo pratiti razvoj situacije sa epidemijom… Dodatne olakšice su donesene, a one se odnose na ukidanje naknada onim zakupcima koji rade svih 12 mjeseci, odnosno umanjenje zakupnine za period koji su bili zatvoreni. U ovom setu mjera, naknade za zakup kupališta su oslobođeni hoteli koji su svoje kapacitete stavili u funkciju karantina, zakupcima koji plaćaju po dosadašnjoj dinamici ukinuta je obaveza uplate i dostave bankarske garancije, a ostalima je data mogućnost prolongiranja plaćanja tokom čitave godine u manjim mjesečnim ratama. Kako je pad prometa od turizma i ugostiteljstva ove godine već izvjestan, tokom ljetnjih mjeseci ćemo… utvrditi za koliko je ‘slabija’ sezona od prethodnih, te shodno tome predložiti set mjera koje se tiču umanjenja zakupnina”, kazali su u Morskom dobru.

(Vijesti)