CGO podržao istraživački projekat Radija Tivat i Radija Bruškin

Među šest projekata koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) podržao u okviru programa „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, odabran je i projekat Radio Tivta “Lokalni mediji za aktivne zajednice: istraživačke priče o moru,” koji će naša medijska kuća realizovati u partnerstvu sa NVO Kompas iz Kotora i njihovim internetskim Radijom Bruškin.

CGO je saopštio da su podržani projekti lokalnih medija, čije su aktivnosti fokusirane na istraživačke i životne priče, priloge, emisije i tekstove sa lokalnog nivoa, a koji su vezani i za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u različitim aspektima.

Podržani su sljedeći projekti:
• Lokalni mediji za aktivne zajednice: istraživačke priče o moru, koji sprovodi Radio Tivat, u partnerstvu sa Radio Bruškin;
• Bolja informisanost za bolju lokalnu zajednicu, koji sprovodi Radio Berane;
• Rešetka, koji sprovodi Radio Jadran iz Herceg Novog;
• Solana i K1 – omče za vratom opštine Ulcinj, koji sprovodi portal UL Info;
• Forum Republikum – istraživačko novinarstvo za bolje Zabjelo, koji sprovodi portal Glas Zabjela;
• Istraži, ili priča ne važi, koji sprovodi Radio Krš, u partnerstvu sa portalom Makanje.

„CGO ovim podržava napore lokalnih medija da izvještavaju o temama od interesa za lokalno stanovništvo, a koje imaju i uticaj na cijelo društvo. Vjerujem da će ovi napori lokalnih medija doprinijeti podizanju svijesti javnosti o važnosti nekih tema, ali i o štetnim navikama na lokalnom nivou,“ istakla je prilikom potpisivanja ugovora Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a. Ona je naglasila da „medijska zajednica ima odgovornost za kreiranje javnog mnjenja, naročito na lokalnom nivou gdje je uz pomoć lokalnih medija moguće učiniti pritisak na lokalne samouprave da aktivnije učestvuju u rješavanju problema građana i građanki.“

“U vremenu populizma, kiča, površnosti i lako izgovorenih riječi profesionalno novinarstvo kao svjetionik koji pomaže brodovima da ne udare u stijene. Ali, bolje je i bez svetionika, nego sa lažnim svetionicima koji navode brodove na pogrešan kurs,“ ukazao je na značaj profesionalizacije i podizanja kapaciteta medija direktor Radija Tivat Dragan Popadić.

Popadić je dodao da Radio Tivat u partnerstvu sa Radijom Bruškin emisijom o moru želi da osvijetli neke teme “u nadi da zaista pomažemo slušaocima da se snađu u ovom čudnom vremenu,“ zahvalio se na podršci i pozdravio sve napore CGO da doprinese podizanju svijesti i nivoa medijske pismenosti, kako samih medijskih poslenika, tako i najšire javnosti.