Crna Gora ostvarila 85% turističkog prometa iz 2019.

Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije u Crnoj Gori boravi oko 167 hiljada gostiju, što čini 85% turističkog prometa iz 2019. godine, saopštila je direktorica Ana Tripković Marković.

Ohrabrujuće je, ističe, što su u poređenju sa 2019., namjenski prihodi od turizma na nivou od 80% .

Popunjenost hotelskog smještaja je 99% u odnosu na 2019. godinu, a privatnog smještaja je 83%. Oko 38 hiljada gostiju boravilo je u hotelima, dok je u privatnom smještaju popunjenost bila oko 120 hiljada gostiju.

Najviše je gostiju iz regiona, među kojima prednjače turisti iz Srbije i BiH. Pored toga, ove godine imamo veliki broj dolazaka iz zemalja koje čine bivši SSSR. Tu su Ukrajina, tržište Kazahstana. Zatim veliki broj dolazaka iz Poljske, Izraela…

„Prema podacima 28. jula 2021. možemo da vidimo da su namjenski prihodi naplaćeni u visini od 80% u odnosu na 2019, što je veoma ohrabrujuće. Značajni su prihodi od članskog doprinosa, turističke takse. Prihodi od boravišne takse su na nivou od 60% što je nešto niže od prosjeka, ali tu treba imati u vidu da se boravišna taksa plaća paušalno“, objasnila je.

RTCG