CG kao i zemlje regiona i dalje van spiska Savjeta EU

Crna Gora, kao ni zemlje regiona, ne nalaze se na ažuriranom spisku Savjeta  Evropske unije, kada su u pitanju zemlje za koje treba ukinuti ograničenja putovanja.

Prema preporuci EU, članice bi od 31. jula trebalo postepeno da ukidaju ograničenja putovanja na spoljnim granicama za stanovnike: Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja, dok je Kina podložna potvrdi reciprociteta.